Sundare fördelning av lediga lägenheter i Göteborg

I en tid då Göteborg växer både på bredd och på höjd, samtidigt som hyresgäster i allt större mån bibehåller en önskan om att bo centralt, ser vi på Göteborgshem till att lediga lägenheter som publiceras når ut till rätt personer.