DNA-spray

Trygghet för butiksanställda är ett ämne som ständigt är i ropet. Trots flertalet säkerhetssystem för deponering av pengar, vilket medför minskad risk för rån, finns i många fall kapitalstarka varor som kaffe, kött och tobak fortfarande fritt tillgängliga i butiken.

Danmark har på test installerat säkerhetssystem i kassan som avger en DNA-spray när ett rån äger rum och färgen, som varken är synlig eller förstör kläder, kan sitta i upp till sex månader. Det möjliggör att knyta en person till en specifik butik, tidpunkt och brott.