Gated community

Gated community, på svenska kallat grindsamhälle, avser i huvudsak ett avgränsat bostadsområde med kontrollerad in- och utpassering. Området är i regel omgärdat av stängsel, grindar eller murar.

Det har på senare tid börjat dyka upp gated communities i Sverige. Bland annat finns det att läsa om ett projekt i Onsala strax söder om Göteborg där många av de bostäder som ingår i grindsamhället redan har förhandsbokats.

Trygghet.nu är säkra på att svenska befolkningen i allt högre utsträckning kommer avskärma sitt boende och direkta boendemiljö från resterande del av samhället och att fenomenet ännu bara är i sin linda.