Grannsamverkan

Alla kan förståeligt nog inte ha full koll dygnet runt. En vanlig konstellation är att grannar i ett kvarter håller kontakten och meddelar om de ser misstänksamma bilar eller personer uppehålla sig i området.