Grannsamverkan

Alla kan förståeligt nog inte ha full koll dygnet runt. En vanlig konstellation är att grannar i ett kvarter håller kontakten och meddelar om de ser misstänksamma bilar eller personer uppehålla sig i området. Detta är ett vanligt upplägg i diverse trygghetsappar som skapar ett minicommuntity för ett specifikt begränsat geografiskt område. Möjligheten finns då att snabbt kommunicera med personer på samma gata eller ort med anledning att avvärja eller informera om förestående incidenter.