Lägenhetslarm

Lägenhetslarm är en växande marknad

Leverantörer av lägenhetslarm

Trygghet.nu har sammanställt en lista på leverantörer av lägenhetslarm

Installation av lägenhetslarm

Man rekommenderas alltid ta hjälp av fackmannamässigt behörig personal för installation av lägenhetslarm.

Att tänka på vid val av lägenhetslarm

Kopplat till säkerhetsföretag

Många väljer att koppla sitt lägenhetslarm till ett säkerhetsföretag som åker på eventuella larm.

Utryckningstid

Säkerhetsföretag anger i sina villkor vilken garanterad utryckningstid de erbjuder. Det kan variera från 5 minuter till några timmar. Det är därmed viktigt att välja en leverantör och ett företag med en utryckningstid som passar din situation.