Överfallslarm

Ett av de mest frekvent använda medel för att öka den egna trygghetskänslan är ett överfallslarm. Ett överfallslarm finns i många utföranden med olika funktionalitet.

Den kanske vanligaste typen av överfallslarm avger ett högt signalljud när en sprinter avlägsnas från larmet och påkallar direkt allmänhetens uppmärksamhet samtidigt som en attackerande person med stor sannolikhet väljer att avlägsna sig.

Det har på senare tid kommit appar för trygghet, trygghetsappar, som med hjälp av din smartphones Internetuppkoppling och GPS kan larma andra anslutna om ett pågående avvikande beteende.