Trygghetsappar

Trygghetsappar sammanbinder personer med hjälp av telefonens GPS och dess kommunikationsmöjligheter. Genom användande av trygghetsappar skapas större trygghet med vetskapen att man inte är ensam i en situation.