Om Trygghet.nu

Vision

Trygghet strävar efter att minska rädsla och att oavsett tid och rum återfå känslan av trygghet. Våra samarbetspartners har fokus på trygghetsinfriande produkter och tjänster där vi som sammansluten grupp på Trygghet kan påskina rådande behov och köpkraft.

Ekonomisk trygghet

Vi förstår att det finns många trygghetsaspekter i samhället och känslan av trygghet kan också ökas med hjälp av (användandet av) pengar. Vår huvudsakliga inriktning på Trygghet.nu är dock inte ekonomirelaterad i termer av att öka sin lön eller att dra ned på utgifter eller arbetstid, men det är samtidigt nära förankrat i, att med en sån resurs som mer pengar och tid faktiskt är, ha möjligheten att ändra livsvanor som i utbyte skänker dig och din familj mer trygghet.

Politisk hemvist

Ordet och känslan av trygghet är förstås nära förankrat i politik och vi förbjuder inte någon att tycka och tänka. Trygghet.nu som grupp skall däremot inte ses som en kanal för spridande av politiska ståndpunkter, oavsett partitillhörighet.

Kontakt