Smartwater DNA-märkning

699 kr

DNA-märkning av dina stöldbegärliga ägodelar med Smartwater, en unikt sammansatt vätska registrerad i både nationell och internationell databas för enklare härledning till ägare vid ett eventuellt tillgrepp. Främst verkar märkningen med vätska och dekaler i förebyggande syfte där man sett en klar minskning av antalet inbrott där informativa dekaler funnits på dörr eller fönster.

Databasregistreringen är kostnadsfri och det utgår inga start- eller månadsavgifter.

Vätskemängden är 6 ml och beräknas räcka till att DNA-märka upp till 100 ägodelar.